Χερουβικό Λειτουργικά και Κοινωνικό σε πλ. δ΄, σε pdf, mel και σε video με τον Μελωδό

Σε συνέχεια των του Πλαγίου β΄και του Βαρέως  ήχου, παραθέτω  και του πλαγίου τετάρτου ήχου σε pdf, mel & video με τον Μελωδό τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

08 Χερουβικό Λειτουργικά και Κοινωνικό σε Πλ. δ΄.pdf

08 Χερουβικό Λειτουργικά και Κοινωνικό σε Πλ. δ΄.mel

Σχετικά με τα παρακάτω που είναι τα video διευκρινίζω τα εξής.

1. Το άκουσμα είναι »Μετροφωνικόν»  και οι κλίμακες και τα λοιπά στοιχεία είναι προσωπικές μου επιλογές.

2. Δεν υποκαθιστά αλλά υποστηρίζει κατά την κρίση του τον Δάσκαλο στην Σχολή ή στο Αναλόγιο.

Με αριστερό κλίκ στα παρακάτω αρχεία ανοίγει το video σε προβολή πλήρους σελίδας.

Εάν θέλετε να το αποθηκεύσετε δεξί κλικ, αποθήκευση συνδέσμου ως

08 Χερουβικό Θ. Φωκαέως πλ. δ΄ με τον Μελωδό

08 Λειτουργικά σε ήχο πλ. δ΄ Επτάφωνο , με τον Μελωδό

08 Κοινωνικό πλ. δ΄ Βασ. Νικολαίδη με τον Μελωδό