25-09-2014 Μέγας Εσπερινός και Όρθρος Οσίας Ευφροσύνης για Τάμπλετ

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου της 25-09-2014 για Τάμπλετ, τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Επίσης Επισυνάπτω τα αρχεία και σε αναβαθμισμένο Μελωδό, για τους έχοντας την 8η αναβάθμιση του Χρυσού Μελωδού 2013.

Τα ιδιόμελα ελήφθησαν από αναρτήσεις Μελών του Ψαλτολογίου στο φόρουμ του Ψαλτολογίου τους οποίους συγχαίρομεν και ευχαριστούμεν τα μάλλα.

25-09-2014 Μέγας Εσπερινός Οσίας Ευφροσύνης.pdf

25-09-2014 Όρθρος Οσίας Ευφροσύνης.pdf

25-09-2014 Εσπερινός για Τάμπλετ.mel

25-09-2014 Όρθρος για Τάμπλετ.mel