18-10-2018 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου της

18-10-2018 για Τάμπλετ, τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

Στον Ἀρχιμανδρίτη Πατέρα Μάξιμον Μ. Ματθαῖο  και σε όλους τους Συνεργάτες του  στον  Ἱ. Ν. Εὐαγγ. Λουκᾶ Πατησίων και

Γενικό Συντονιστή του Ψαλτολογίου ο οποίος με τιμά με την Αγάπη του, την Υποστήριξή του και τη Φιλία του,

τις Θερμότερες ευχές μου για χρόνια πολλά και Ευλογημένα.

18-10-2018 Εσπερινός Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά .pdf

18-10-2018 Όρθρος Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.pdf

18-10-2018 Εσπερινός του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.mel

18-10-2018 Όρθρος Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά.mel