23-09-2018 Εσπερινός και Όρθρος ΙΖ Κυριακής Ήχος πλ. δ Εωθ. ΣΤ για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του όρθρου

της  23-09-2018 Εσπερινός και Όρθρος  ΙΖ Κυριακής Ήχος πλ. δ  Εωθ. ΣΤ για Τάμπλετ

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατα τα γνωστά.

23-09-2018 Εσπερινός ΙΖ Κυριακή Ήχος πλ. δ Εωθ. ΣΤ.pdf

23-09-2018 Όρθρος ΙΖ Κυριακή Ήχος πλ. δ Εωθ. ΣΤ.pdf

23-09-2018 Εσπερινός ΙΖ Κυριακής Ήχος πλ. δ Εωθ. στ.mel

23-09-2018 Όρθρος ΙΖ Κυριακής Ήχος πλ. δ Εωθ. στ.mel