Ν΄ Ψαλμός σε ήχο πλ. δ΄

Επισυνάπτω τον Ν΄ Ψαλμό σε ήχο πλ. δ΄ σε pdf &  σε mel  καθώς και σε ηχητικό από ζωντανή ηχογράφηση της 23-02-2014 με τους στίχους τους οποίους ψάλλω  διότι ζητήθηκε.

Ν΄ ψαλμός σε πλ. δ΄ Β.Κ.pdf

Ν΄ Ψαλμός σε πλ. δ΄.mel

Ν΄ Ψαλμός σε πλ. δ΄ Βασ. Κιαμηλίδη.mp3