02-09-2018 Εσπερινός και Όρθρος ΙΔ Κυριακής, Ήχος πλ. Α Εωθ. γ για Τάμπλετ

Επισυνάπτω  σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα

της 02-09-2018 Εσπερινός και Όρθρος ΙΔ Κυριακής, Ήχος πλ. Α Εωθ. γ  για Τάμπλετ

 τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

02-09-2018 Εσπερινός ΙΔ Κυριακής, Ήχος πλ. Α Εωθ. γ.pdf

02-09-2018 Όρθρος ΙΔ Κυριακής Ήχος πλ. Α Εωθ γ.pdf

02-09-2018 Εσπερινός ΙΔ Κυριακής Ήχος πλ. Α Εωθ γ.mel

02-09-2018 Όρθρος ΙΔ Κυριακής Ήχος πλ. Α Εωθ γ.mel