27-08-2018 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Φανουρίου για Τάμπλετ

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου της  27-08-2018   για Τάμπλετ,  τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

Επίσης Επισυνάπτω το αρχείο και σε αναβαθμισμένο Μελωδό, για τους έχοντας την 8η αναβάθμιση του Χρυσού Μελωδού 2013.

Χρόνια πολλά.

27-08-2018 Εσπερινός Αγίου Φανουρίου.pdf

27-08-2018 Όρθρος Αγίου Φανουρίου.pdf

27-08-2018 Εσπερινός Αγίου Φανουρίου για Τάμπλετ.mel

27-08-2018 Όρθρος Αγίου Φανουρίου.mel

27-08-2018 Παρακλητικός Κανών εις τον Άγιον Φανούριον.pdf

27-08-2018 Παράκλησις Αγίου Φανουρίου.mel