08-09-2018 Εσπερινός και Όρθρος και τα της εορτής για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdp & mel τα μουσικά κείμενα

του Εσπερινού και του Όρθρουτης  08-09-2018   για Τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

08-09-2018 Εσπερινός Γενεθλίου της Θεοτόκου .pdf

08-09-20181 Όρθρος Γενεθλίου της Θεοτόκου .mel.pdf

08-09-2018 Εσπερινός Γενεθλίου της Θεοτόκου.mel

08-09-2018 Όρρθρος Γενεθλίου της Θεοτόκου.mel