29-08-2019 Εσπερινός και Όρθρος

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του  Όρθρου

της  29-08-2019

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

Χρόνια πολλά.

29-08-2019 Εσπερινός.pdf

29-08-2019 Όρθρος.pdf

29-08-2019-Εσπερινός.mel

29-08-2019-Όρθρος.mel