29-08-2018 Εσπερινός και Όρθρος για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του  Όρθρου της  29-08-2018   για Τάμπλετ,  τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

Χρόνια πολλά.

29-08-2018 Εσπερινός.pdf

29-08-2018 Όρθρος.pdf

29-08-2018-Εσπερινός.mel

29-08-2018-Όρθρος.mel