23-08-2017 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ και ΟΡΘΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ για Τάμπλετ

Επισυνάπτω  τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου της  23-08-2017   για Τάμπλετ,   κατά τα γνωστά.

23-08-2017 Εσπερινός Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκουpdf

23-08-2017 Όρθρος Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.pdf

23-08-2017 Εσπερινός ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΕΛΗ.mel

23-08-2017 Ὀρθρος Απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.mel

 

 

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=1685 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.