23-08-2018 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ και ΟΡΘΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ για Τάμπλετ

Επισυνάπτω  τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου της  23-08-2018   για Τάμπλετ,   κατά τα γνωστά.

23-08-2018 Εσπερινός Απόδοσης με Ειρμολογικά μέλη.pdf

23-08-2018 Όρθρος & Θε. Λειτουργία Απόδοσης.pdf

23-08-2018 Εσπερινός ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΕΛΗ.mel

23-08-2018 Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία.mel

 

 

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=1685 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.