27-07-2019 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Παντελεήμονος για Τάμπλετ

Επισυνάπτονται  σε pdf & mel τα αρχεία

της 27-07-2019  Εσπερινός και  Όρθρος  Αγίου Παντελεήμονος για Τάμπλετ,

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

27-07-2019 Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος.pdf

27-07-2019 Ορθρος Αγίου Παντελεήμονος.pdf

27-07-2019 Εσπερινός Αγίου Παντελεήμονος.mel

27-07-2019 Ορθρος Αγίου Παντελεήμονος.mel