17-07-2019 Εσπερινός και Όρθρος Αγίας Μαρίνης

Επισυνάπτω σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου

της 17-07-2019 Εσπερινός και Όρθρος Αγίας Μαρίνης

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

17-07-2019 Εσπερινός Αγίας Μαρίνας.pdf

17-07-2019 Όρθρος Αγίας Μαρίνας.pdf

17-07-2019 Εσπερινός Αγίας Μαρίνας.mel

17-07-2019 Όρθρος Αγίας Μαρίνας.mel