20-07-2017 Εσπερινός και όρθρος του Προφήτου Ηλιού για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου της  20-07-2017 για Τάμλετ,  τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

20-07-2017 Εσπερινός Προφήτου Ηλιού.pdf

20-07-2017 Όρθρος Προφήτου Ηλιού.pdf

20-07-2017 Εσπερινός Προφήτου Ηλιού.mel

20-07-2017-Όρθρος-Προφήτου-Ηλιού.mel

 

 

 

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=1576 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.