20-07-2018 Εσπερινός και όρθρος του Προφήτου Ηλιού για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου της

20-07-2018 για Τάμλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

20-07-2018 Εσπερινός Προφήτου Ηλιού.pdf

20-07-2018 Όρθρος Προφήτου Ηλιού.pdf

20-07-2018 Εσπερινός Προφήτου Ηλιού.mel

20-07-2018-Όρθρος Προφήτου Ηλιού.mel