05-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος του Θωμά & της Αγίας Ειρήνης ΓΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΑ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΑ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Επισυνάπτω σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα της

05-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος του Θωμά & της Αγίας Ειρήνης   ΓΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΑ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

05-05-2019 Εσπερινός του Θωμά & Αγίας Ειρήνης.pdf

05-05-2019 Όρθρος του Θωμά & της Αγίας Ειρήνης.pdf

05-05-2019 Εσπερινός του Θωμά & Αγίας Ειρήνης.mel

05-05-2019 Όρθρος του Θωμά & της Αγίας Ειρήνης.mel