05-05-2018 Εσπερινός και Όρθρος Σαββάτου μετά την Μ-Πεντ. Της Αγίας Ειρήνης για Τάμπλετ

ΑΔΕΛΦΟΙ!!!!!!!!!!!          ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !!!!!!!!!!!

Επισυνάπτω σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα της

05-05-2018 Εσπερινός και Όρθρος Σαββάτου μετά την Μ-Πεντ. Της Αγίας Ειρήνης για Τάμπλετ 

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

05-05-2018 Εσπέρας Παρασκευής μετά την Μ-Πεντ. Της Αγίας Ειρήνης.pdf

05-05-2018 Όρθρος Σαββάτου μετά την Μ-Πεντ. Της Αγίας Ειρήνης.pdf

05-05-2018 Εσπέρας Παρασκευής μετά την Μ-Πεντ. Της Αγίας Ειρήνης.mel

05-05-2018 Σωστός Όρθρος Σαββάτου μετά την Μ-Πεντ. Της Αγίας Ειρήνης.mel