05-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος του Θωμά & της Αγίας Ειρήνης ΓΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΑ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΑ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Επισυνάπτω σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα της

05-05-2019 Εσπερινός και Όρθρος του Θωμά & της Αγίας Ειρήνης   ΓΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΑ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

05-05-2019 Εσπερινός του Θωμά & Αγίας Ειρήνης.pdf

05-05-2019 Όρθρος του Θωμά & της Αγίας Ειρήνης.pdf

05-05-2019 Εσπερινός του Θωμά & Αγίας Ειρήνης.mel

05-05-2019 Όρθρος του Θωμά & της Αγίας Ειρήνης.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=1367 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.