03-04-2020 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης Ε΄΄ Εβδομάδος ήχος πλ. δ΄

Επισυνάπτω  σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

03-04-2020 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης  Ε΄΄ Εβδομάδος ήχος  πλ. δ΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες, κατά τα γνωστά

03-04-2020 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης Ε΄΄ Εβδομάδος ήχος πλ. δ΄.pdf

03-04-2020 Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευης Ε΄΄ Εβδομάδος ήχος πλ. δ΄.mel