09-04-2018 Όρθρος Δευτέρας της διακαινησίμου ήχος Β΄για ΤΑΜΠΛΕΤ

Επισυνάπτω  σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

05-04-2017 Όρθρος Δευτέρας της διακαινησίμου  ήχος Β΄για ΤΑΜΠΛΕΤ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες, κατά τα γνωστά

09-04-2018 Δευτέρα της διακαινησίμου ήχος Β΄.pdf

09-04-2018 Όρθρος 2ης ημέρας του Πάσχα.mel