17-03-2019 Εσπερινός Όρθρος και Κατανυκτικός Εσπερινός Α΄Κυρ. Των Νηστειών Ήχος Α΄ Εωθ. Α

Επισυνάπτω σε pdf & se mel  για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα του όρθρου

της 17-03-2019 Εσπερινός Όρθρος και Κατανυκτικός Εσπερινός Α΄Κυρ. Των Νηστειών Ήχος Α΄ Εωθ. Α

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

17-03-2019 Εσπερινός Α΄Κυρ. Των Νηστειών Ήχος Α΄.pdf

17-03-2019 Όρθρος Α΄Κυρ. Των Νηστειών Ήχος Α΄ Εωθ. Α.pdf

17-03-2019 Κατανυκτικός Εσπερινός Α΄ Κυρ. των Νηστειών Ηχος Α΄.pdf

17-03-2019 Εσπερινός Κυρ. Α΄ των Νηστειών ΄της Ορθοδοξίας Ηχος α.mel

17-03-2019 Όρθος Κυρ. Α΄ των Νηστειών ΄της Ορθοδοξίας Ηχος α Εωθ. Θ΄.mel

17-03-2019 Καταν. Εσπερ. Α΄Κυρ. των Νηστειών Ἠχος α.mel