08-03-2020 Εσπερινός Όρθρος και Κατανυκτικός Εσπερινός Α΄Κυρ. Των Νηστειών Ήχος πλ..α΄ Εωθ. ΙΑ

Επισυνάπτω σε pdf & se mel  για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα του όρθρου

08-03-2020 Εσπερινός Όρθρος και Κατανυκτικός Εσπερινός Α΄Κυρ. Των Νηστειών Ήχος  πλ..α΄  Εωθ. ΙΑ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

08-03-2020 Εσπερινός Α΄ Κυριακής Νηστειών Ήχος πλ. α΄.pdf

08-03-2020 Όρθρος Κυρ. Α΄ των Νηστειών ΄της Ορθοδοξίας Ηχος Πλ α Εωθ. Ε.pdf

08-03-2020 Καταν. Εσπερ. Α΄Κυρ. των Νηστειών.pdf

08-03-2020 Εσπερινός Κυρ. Α΄ των Νηστειών ΄της Ορθοδοξίας Ηχος Πλ α.mel

08-03-2020 Όρθρος Κυρ. Α΄ των Νηστειών ΄της Ορθοδοξίας Ηχος Πλ α Εωθ. Ε .mel

08-03-2020 Καταν. Εσπερ. Α΄Κυρ. των Νηστειών Ἠχος πλ. α.mel

141 σελ. διπτύχων 2020.pdf

141 σελ. διπτύχων 2020