11-03-2018 Εσπερινός Όρθρος & Καταν. Εσπερινός Γ΄ Κυριακής του Σταυρού Ήχος Βαρύς Εωθ. Ζ΄ για τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & se mel  για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα του όρθρου

της 11-03-2018 Εσπερινός Όρθρος & Καταν. Εσπερινός  Γ΄ Κυριακής του Σταυρού Ήχος Βαρύς Εωθ. Ζ΄  για τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

11-03-2018 Εσπερινός Γ΄ Κυριακής του Σταυρού Ήχος Βαρύς Εωθ. Ζ΄.pdf

11-03-2018 Όρθρος Γ΄ Κυριακής του Σταυρού Ήχος Βαρύς Εωθ. Ζ΄.pdf

11-03-2018 Κατανυκτ. Εσπερινός Γ΄ Κυριακής του Σταυρού Ήχος Βαρύς.pdf

11-03-2018 Εσπερινός Γ΄ Κυρ. Σταυροπρ. Ήχος Βαρύς εωθ. ζ΄.mel

11-03-2018 Όρθρος Γ΄ Κυρ. Σταυροπρ. Ήχος Βαρύς εωθ. ζ΄.mel

11-03-2018 Καταν. Εσπερ. Κυριακής Γ΄ Νηστειών εσπέρας.mel