07-03-2020 Σάββατο Α΄ των Νηστειών. Αγίου Θεοδώρου ήχος δ΄

Επισυνάπτω σε pdf & se mel  τα μουσικά κείμενα του όρθρου της

07-03-2020 Σάββατο Α΄ των Νηστειών. Αγίου Θεοδώρου ήχος  δ΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

07-03-2020 Σάββατο Α΄των Νηστειών Αγίου Θεοδώρου ήχος δ΄.pdf

07-03-2020 Σάββατο Α΄ των Νηστειών Αγίου Θεοδώρου ήχος δ΄.mel