09-03-2018 Θ΄ & Προηγιασμένη Παρασκευής Γ΄ εβδομάδος ήχος πλ. β για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & se mel  για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα του όρθρου της

09-03-2018 Θ΄ & Προηγιασμένη Παρασκευής Γ΄ εβδομάδος ήχος πλ. β για Τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

09-03-2018 Θ΄ & Προηγιασμένη Παρασκευής Γ΄ εβδομάδος ήχος πλ. β.pdf

09-03-2018 Κείμ Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευής Γ΄ Εβδομάδος Ἐλεγμένη.mel