Χερουβικό & Λειτουργικά Μ. Βασιλείου που ψάλλαμε στις 16-03-2014 στον Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Κουλούρας

Παραθέτω το Χερουβικό & Λειτουργικά Μ. Βασιλείου που ψάλλαμε στις 16-03-2014 στον Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Κουλούρας.

Επισυνάπτονται σε pdf       &  σε    mel , καθώς και σε .mp3

Χερουβικό και λειτουργικά ψαλλέντα στις 16-3-2014.pdf

Χερουβικό και λειτουργικά ψαλλέντα στις 16-3-2014.mel

02 Αξιον & Δίκαιον Μ. Βασιλείου Βασ. Κιαμηλίδης.mp3

03 Αγιος Μ. Βασιλείου Βασ. Κιαμηλίδης.mp3

04 Σε υμνούμεν Μ. Βασιλείου.mp3

05 Επι Σοι Χαίρει Πλ. Δ΄ Βασ. Κιαμηλίδης.mp3