14-01-2018 Εσπερινός και Όρθρος Κυρ. μετά τα Φώτα Ήχος Βαρὺς Εωθ. ι΄ για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

14-01-2018 Εσπερινός και Όρθρος Κυρ. μετά τα Φώτα Ήχος Βαρύς Εωθ. ι΄ για Τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

Χρόνια πολλά και Ευλογημένα για όλες και όλους που έχουν τα Ονομαστ?�ριά τους, καθώς στον κόσμο άπαντα που διακονούν Ιερούς Ναούς που πανηγυρίζουν

Βασίλης Κιαμηλίδης

14-01-2018 Εσπερινός Κυρ. μετά τα Φώτα Ήχος Βαρὺς Εωθ. ι΄.pdf

14-01-2018 Όρθρος Κυρ. μετά τα Φώτα Ήχος Βαρὺς Εωθ. ι΄.pdf

14-01-2018 Εσπερινός Κυρ. μετά τα Φώτα Ήχος Βαρύς Εωθ. ι΄.mel

14-01-2018 Όρθρος Κυρ. μετά τα Φώτα Ήχος Βαρύς Εωθ. ι΄.mel