13-01-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής μετά τα Φώτα Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. ΙΑ΄

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

13-01-2019 Εσπερινός και Όρθρος  ΛΓ΄ Κυριακής μετά τα Φώτα  Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. ΙΑ΄

1τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

13-01-2019 Εσπερινός  Κυριακής μετά τα Φώτα Ήχος πλ. δ΄.pdf

13-01-2019 Όρθρος  Κυριακής μετά τα Φώτα Ήχος πλ. δ.pdf

13-01-2019 Εσπερινός  Κυριακής μετά τα Φώτα Ήχος πλ. δ΄.mel

13-01-2019 Όρθρος  Κυριακής μετά τα Φώτα Ήχος πλ. δ΄ Εωθ. ΙΑ.mel