12-01-2020 Εσπερινός και Όρθρος Κυρ. Μετά τα Φώτα Ηχος Πλ. α΄ Εωθ. Η

Επισυνάπτω σε pdf  και mel τα μουσικά κείμενα της

12-01-2020 Εσπερινός και  Όρθρος Κυρ. Μετά τα Φώτα Ηχος Πλ. α΄ Εωθ. Η

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

12-01-2020 Εσπερινός Κυρ. Μετά τα Φώτα Ηχος Πλ. α΄.pdf

12-01-2020 Όρθρος Κυρ. Μετά τα Φώτα Ηχος Πλ. α΄ Εωθ. Η.pdf

12-01-2020 Εσπερινός Κυρ. Μετά τα Φώτα Ηχος Πλ. α΄.mel

12-01-2020 Όρθρος Κυρ. Μετά τα Φώτα Ηχος Πλ. α΄ Εωθ. Η.mel

  Ψήφισες ήδη μία φορά.