07-01-2018 Όρθρος Κυριακής Ιωάννου και Προδρόμου του Βαπτιστού Ήχος πλ. β Εωθ. θ΄ για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf  και mel τα μουσικά κείμενα της

 07-01-2018 Όρθρος Κυριακής Ιωάννου και Προδρόμου του Βαπτιστού Ήχος πλ. β Εωθ. θ΄ για Τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

07-01-2018 Εσπερινός Κυριακής Ιωάννου και Προδρόμου του Βαπτιστού Ήχος πλ. β.pdf

07-01-2018 Όρθρος Κυριακής Ιωάννου και Προδρόμου του Βαπτιστού Ήχος πλ. β Εωθ. θ΄.pdf

07-01-2018 Εσπερινός του Τιμίου Προδρόμου Ήχος πλ. β΄ Εωθ. θ΄.mel

07-01-2018 Όρθρος του Τιμίου Προδρόμου Ήχος πλ. β΄ Εωθ. θ΄.mel