07-12-2018 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Αμβροσίου εορτάσιμος

Επισυνάπτεται σε pdf το αρχείο
της 07-12-2018 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Αμβροσίου εορτάσιμος
Που δημιουργήθηκε από τον κ. Αντώνιο Ανδ. Ψυλλάκη,Καθηγητή Βυζ. Μουσικής στην Ρόδο, και μου εστάλη για δημοσίευση.

Οι ευχαριστίες φυσικά ανήκουν στον κ. Αντώνιο Ψυλλάκη τον οποίο και ευχαριστούμε βεβαίως βεβαίως.​

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ.pdf