04-11-2018 Εσπερινός & Όρθρος με ΜΕΛΗ της ακολουθίας της Παναγίας του ΚΑΖΑΝ του Μουσικοδιδασκάλου κ.κ. Ιωάννου Νέγρη

Επισυνάπτεται σε pdf & mel το αρχείο με Μέλη του εσπερινού και του Όρθρου της Παναγίας του Καζάν

γραμμένο από τον Φίλτατο Μουσικοδιδάσκαλο κ. Ιωάννη  Νέγρη  στον οποίο απευθύνονται οι ευχαριστίες μας για όλα τα Δώρα του.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Φίλτατο κ. Ιωάννη Νέγρη, Μουσικοδιδάσκαλο & Εκδότη πολλών βιβλίων Βυζαντινής Μουσικής  εδώ

04-11-2018 Εσπερινός με μέλη της Παναγίας του Καζαν Ιωάννου Νέγρη.pdf

04-11-2018 Όρθρος με μέλη Παναγίας του Καζάν Ιωάννη Νέγρη.pdf

04-11-2018 Εσπερινός με μέλη Παναγίας του Καζάν Ιωάννη Νέγρη.mel

04-11-2018 Όρθρος με μέλη Παναγίας του Καζάν Ιωάννη Νέγρη.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=41650 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.