20-12-2018 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Ιγνατίου Εορτάσιμος

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα

της  20-12-2018 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Ιγνατίου Εορτάσιμος

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

20-12-2018 Εσπερινός Αγίου Ιγνατίου εορτάσιμος.pdf

20-12-2018 Όρθρος Αγίου Ιγνατίου εορτάσιμος.pdf

20-12-2018 Εορτάσιμος Εσπερινός Αγίου Ιγνατίου.mel

20-12-2018 Εορτάσιμος Όρθρος Αγίου Ιγνατίου.mel