24-03-2017 Παρασκευή Δ΄ εβδομάδος Θ” ώρα και εσπερ. μετά Προηγιασμένης Θ.Λ για Τάμπλετ

Για την ερχόμενη Παρασκευή 24/03 πέραν των όσων προβλέπονται από το Τυπικό της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπάρχει και το ενδεχόμενο τέλεσης και Προηγιασμένης.
Για την περίπτωση αυτή και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Τυπ. εκδόσεως Παναγόπουλου έκανα την συν/νη ακολουθία και στην επισυνάπτω για την περίπτωση ύπαρξης  ενδιαφέροντος.
Καλή Δύναμη στον Κόσμο άπαντα
  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=38136 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.