Δοξολογια ΑΓΙΑ Σύντομος τοῦ Μουσικοδιδασκάλου Ιωάννου Νέγρη

Επισυνάπτεται σε pdf &  mel  και η ΕΞΑΙΡΕΤΗ  Σύντομη Δοξολογία σε ήχο Δ΄ ΑΓΙΑ σε Μέλος του Μουσικοδιδασκάλου κ. Ιωάννου Νέγρη για κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι ευχαριστίες ανήκουν όλες στην ΔΩΡΗΤΗ μας τον κ. Νέγρη Ιωάννη, τον οποίο συγχαίρουμε και ευχαριστούμε για τα ΕΞΑΙΡΕΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Φίλτατο κ. Ιωάννη Νέγρη, Μουσικοδιδάσκαλο & Εκδότη πολλών βιβλίων Βυζαντινής Μουσικής  εδώ

Δοξολογία ΑΓΙΑ Σύντομος Μέλος Ιωάννου Νέγρη Μουσικοδιδασκάλου.pdf

Δοξολογία Ἅγια Ιωάννου Νέγρη.mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=38129 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.