Ενημερωτικά!!!!!!! Ολοκληρώθηκαν οι αναρτήσεις του μηνός Μαρτίου 2020

Ενημερωτικά!!!!!!! Ολοκληρώθηκαν οι αναρτήσεις του μηνός Μαρτίου 2020   Εδώ

Ενημερωτικά αναρτήθηκαν και οι Προηγιασμένες Τετάρτης και Παρασκευής, καθώς και οι Κατανυκτικοί εσπερινοί των Κυριακών.

Οι πιο κάτω ακολουθίες  υπάρχουν από προηγούμενα χρόνια

1. Των Χαιρετισμών είναι Εδώ

2. Του Ευχελαίου είναι Εδώ

και του Μεγάλου Αποδείπνου είναι Εδώ

Καλή μας δύναμη!!!!!!!!!

30-03-2017 Μέγας Κανών.pdf