13-09-2016 Εσπερινός και Όρθρος του Αγίου Αριστείδου για Τάμπλετ

Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία της 13-09-2016 Εσπερινός @ Όρθρος του Αγίου Αριστείδου για Τάμπλετ τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

13-09-2016 Εσπερινός Αγίου Αριστείδη.pdf

13-09-2016 Όρθρος Αγίου Αριστείδη.pdf

13-09-2016 Εσπερινός Αγίου Αριστείδου.mel

13-09-2016 Όρθρος Αγίου Αριστείδου.mel