15-07-2016 Εσπερινός και Όρθρος των Αγίων Κηρύκου & Ιουλίτης για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της  15-07-2016 Εσπερινός και Όρθρος των Αγίων Κηρύκου & Ιουλίτης για Τάμπλετ ,  τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

15-07-2016 Εσπερινός των Αγίων Κηρύκου & Ιουλίττης.pdf

15-07-2016 Όρθρος των Αγίων Κηρύκου & Ιουλίτης.pdf

15-07-2016 Εσπερινός των Αγίων Κηρύκου & Ιουλίτης.mel

15-07-2016 Όρθρος των Αγίων Κηρύκου & Ιουλίτης.pdf

  Ψήφισες ήδη μία φορά.