12-07-2019 Εσπερινός και Όρθρος Ὁσίου Παϊσίου

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα του εσπερινού και  Όρθρου της

12-07-2019   Εσπερινός και Όρθρος  Ὁσίου Παϊσίου

 τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

12-07-2019 Εσπερινός Αρχιερατικός Οσίου Παισίου.pdf

12-07-2019 Όρθρος Οσίου Παισίου.pdf

12-07-2019 Εσπερινός Αρχιερατικός Οσίου Παισίου.mel

12-07-2019 Όρθρος Οσίου Παισίου.mel

 

  Ψήφισες ήδη μία φορά.