22-03-2020 Εσπερινός, Ορθρος και Κατανυκτικός Εσπερ Γ΄ Κυριακής των Νηστειών Ηχος Βαρύς Εωθ. ζ

Επισυνάπτω σε pdf & se mel  για Τάμπλετ τα μουσικά κείμενα του όρθρου

της  22-03-2020 Εσπερινός, Ορθρος και Κατανυκτικός Εσπερ Γ΄ Κυριακής των Νηστειών Ηχος Βαρύς Εωθ. ζ

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

22-03-2020 Εσπερινός Γ΄Κυριακής των Νηστειών Ηχος Βαρύς Εωθ. ζ΄.pdf

22-03-2020 Ορθρος Γ΄ Κυριακής των Νηστειών Ηχος Βαρύς Εωθ. ζ.pdf

22-03-2020 Καταν. Εσπερ. Κυριακής Γ΄ Νηστειών εσπέρας Βαρύς.pdf

22-03-2020 Εσπερινός Γ΄Κυριακής των Νηστειών Ηχος Βαρύς Εωθ. ζ΄.mel

22-03-2020 Ορθρος Γ΄ Κυριακής των Νηστειών Ηχος Βαρύς Εωθ. ζ.mel

22-03-2020 Καταν. Εσπερ. Κυριακής Γ΄ Νηστειών εσπέρας Βαρύς.mel

  Ψήφισες ήδη μία φορά.