28-10-2019 Εσπερινός και Όρθρος και Δοξολογία Αγίας Σκέπης για Τάμπλετ

Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία

της 28-10-2019 Εσπερινός και Όρθρος και Δοξολογία  Αγίας Σκέπης για Τάμπλετ

τα οποία έκανα κατά τα γνωστά για τις προσωπικές μου ανάγκες.

Για την Εθνική μας εορτή τις καλύτερες ευχές μου για Χρόνια μας πολλά και Ευλογημένα κατά Θεόν στον κόσμο άπαντα.

28-10-2019 Εσπερινός .pdf

28-10-2019 Όρθρος Αγίας Σκέπης.pdf

28-10-2019 Εσπερινός.mel

28-10-2019 Όρθρος Αγίας Σκέπης.mel