ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Στὰ μοναστήρια στὶς γιορτές μετά ἀπό τὸ γεύμα ψἐλνουμε τὸ Ἄξιον Εστί ἤ τὴν καταβασία τῆς ἐννάτης ἄν εἶναι Δεσποτική – Θεομητορική ἑορτή. 
Χρειάστηκε νὰ φτιάξω κάτι στὸν μελωδό γιὰ τὴν Λαύρα τοῦ Ἁγίου Σάββα. Σᾶς τὸ στέλνω γιά ἀνάρτηση στὴν βιβλιοθήκη τοῦ Μελωδοῦ.
Θὰ χαρῶ ἄν φανεῖ χρήσιμο σε ὀποιονδήποτε.
M.SIMON
Έγινε μικρή επεξεργασία στην ηχητική απόδοση για το Μελωδό από τον Βασίλη Κιαμηλίδη.