14-03-2020 Όρθρος Σαββάτου Β΄εβδομάδος ήχος πλ. α΄

Επισυνάπτω σε pdf & se mel   τα μουσικά κείμενα του όρθρου

της  14-03-2020 Όρθρος Σαββάτου Β΄εβδομάδος ήχος πλ. α΄

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά

14-03-2020 Όρθρος Σαββάτου Β΄εβδομάδος ήχος πλ. α΄.pdf

14-03-2020 Όρθρος Σαββάτου Β΄εβδομάδος ήχος πλ. α΄.mel