19-02-2020 Εσπερινός και Όρθρος Αγίας Φιλοθέης Εορτάσιμος

Επισυνάπτω  σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

της 19-02-2020 Εσπερινός και Όρθρος Αγίας Φιλοθέης Εορτάσιμος

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

19-02-2020 Εσπερινός Αγίας Φιλοθέης εορτάσιμος.pdf

19-02-2020 Ορθρος Αγίας Φιλοθέης εορτάσιμος.pdf

19-02-2020 Εσπερινός Αγίας Φιλοθέης εορτάσιμος.mel

19-02-2020 Ορθρος Αγίας Φιλοθέης εορτάσιμος.mel

Ενημερωτικά!!!!  εδώ ανέβασα και Χερουβικά Λειτουργικά & κοινωνικά σε όλους τους ήχους σε μορφή    .pdf, .mel & .mp4 σε βίντεο με τον Μελωδό, για τυχόν ενδιαφερόμενους φυσικά.


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=2642 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.