11-02-2018 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής της Απόκρεω Ήχος γ΄ Εωθ. γ΄ για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα αρχεία

της  11-02-2018 Εσπερινός και Όρθρος Κυριακής της Απόκρεω Ήχος γ΄ Εωθ. γ΄ για Τάμπλετ

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

11-02-2018 Εσπερινός Κυριακής της Απόκρεω Ήχος γ΄ Εωθ. γ΄.pdf

11-02-2018 Όρθρος Κυριακής της Απόκρεω Ήχος γ΄ Εωθ. γ΄.pdf

11-02-2018 Εσπερινός Κυριακής της Απόκρεω Ήχος Γ΄.mel

11-02-2018 Όρθρος Κυριακής της Απόκρεω Ήχος γ΄ εωθ. γ΄.mel

Ενημερωτικά!!!!  εδώ ανέβασα και Χερουβικά Λειτουργικά & κοινωνικά σε όλους τους ήχους σε μορφή    .pdf, .mel & .mp4 σε βίντεο με τον Μελωδό, για τυχόν ενδιαφερόμενους φυσικά.

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=2624 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.