10-02-2019 Εσπερινός και Όρθρος ΙΖ Κυριακής Ήχος Δ΄ Εωθ. δ΄

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα αρχεία

της 0-02-2019 Εσπερινός και  Όρθρος ΙΖ Κυριακής Ήχος Δ΄ Εωθ. δ΄

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

10-02-2019 Εσπερινός IΖ Κυριακής Ηχος Δ.pdf

10-02-2019 Όρθρος ΙΖ Κυριακής Ήχος Δ΄ Εωθ. δ΄.pdf

10-02-2019 Εσπερινός ΙΖ Κυριακής Ήχος Δ΄ Εωθ. δ΄.mel

10-02-2019 Όρθρος ΙΖ Κυριακής Ήχος Δ΄ Εωθ. δ΄.mel

Ενημερωτικά!!!!  εδώ ανέβασα και Χερουβικά Λειτουργικά & κοινωνικά σε όλους τους ήχους σε μορφή    .pdf, .mel & .mp4 σε βίντεο με τον Μελωδό, για τυχόν ενδιαφερόμενους φυσικά.