09-02-2020 Εσπερινός και Ορθρος Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου & Απόδοσης Υπαπαντής Ηχος Α΄

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα αρχεία

της 09-02-2020 Εσπερινός και Ορθρος Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου & Απόδοσης Υπαπαντής Ηχος Α΄

τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

09-02-2020 Εσπερινός Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου & Απόδοσης Υπαπαντής Ηχος Α΄.pdf

09-02-2020 Ορθρος Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου & Απόδοσης Υπαπαντής Ηχος Α΄.pdf

09-02-2020 Εσπερινός Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου & Απόδοσης Υπαπαντής Ηχος Α΄.mel

09-02-2020 Ορθρος Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου & Απόδοσης Υπαπαντής Ηχος Α΄.mel

Ενημερωτικά!!!!  εδώ ανέβασα και Χερουβικά Λειτουργικά & κοινωνικά σε όλους τους ήχους σε μορφή    .pdf, .mel & .mp4 σε βίντεο με τον Μελωδό, για τυχόν ενδιαφερόμενους φυσικά.