10-02-2020 Εσπερινός και Όρθρος Αγίου Χαραλάμπους

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα

της 10-02-2020 Εσπερινός και  Όρθρος Αγίου Χαραλάμπους

 τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

10-02-2020 Εσπερινός Αγίου Χαραλάμπους.pdf

10-02-2020 Ορθρος Αγίου Χαραλάμπους.pdf

10-02-2020 Εσπερινός Αγίου Χαραλάμπους- .mel

10-02-2020 Ορθρος Αγίου Χαραλάμπους.mel

Ενημερωτικά!!!!  εδώ ανέβασα και Χερουβικά Λειτουργικά & κοινωνικά σε όλους τους ήχους σε μορφή    .pdf, .mel & .mp4 σε βίντεο με τον Μελωδό, για τυχόν ενδιαφερόμενους φυσικά.