27-12-2018 Εορτάσιμος ΟΡΘΡΟΣ Αγίου Στεφάνου

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα

της  27-12-2018 Εορτάσιμος ΟΡΘΡΟΣ Αγίου Στεφάνου

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

Χρόνια πολλά και Ευλογημένα σε όλες και όλους  που έχουν τα Ονομαστήρια των  και διακονούν Ιερούς Ναούς που πανηγυρίζουν.

27-12-2018 Όρθρος Αγίου Στεφάνου εορτάσιμος.pdf

27-12-2018 Όρθρος Αγίου Στεφάνου.mel