29-12-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυρ. μετά την Χριστού Γεννησιν Ηχος Γ΄ Εωθ. στ.

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα

της  29-12-2019 Εσπερινός και Όρθρος Κυρ. μετά την Χριστού Γεννησιν Ηχος Γ΄ Εωθ. στ.

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

29-12-2019 Εσπερινός Κυρ. μετά την Χριστού Γεννησιν Ηχος Γ΄ Εωθ. στ.pdf

29-12-2019 Όρθρος Κυρ. μετά την Χριστού Γεννησιν Ηχος Γ΄ Εωθ. στ..pdf

29-12-2019 Εσπερινός Κυρ. μετά την Χριστού Γεννησιν Ηχος Γ΄ Εωθ. στ.mel

29-12-2019 Όρθρος Κυρ. μετά την Χριστού Γεννησιν Ηχος Γ΄ Εωθ. στ..mel