15-08-2019 Εσπερινός και Όρθρος για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel  τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου

της  15-08-2019   για Τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

15-08-2019 Εσπερινός ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΕΛΗ.pdf

15-08-2019 Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία.pdf

15-08-2019 Εσπερινός ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΕΛΗ.mel

15-08-2019 Ὀρθρος & Θεία Λειτουργία.mel