07-07-2017 Εσπερινός και Όρθρος Αγίας Κυριακής για Τάμπλετ

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου της 07-07-2017   για Τάμπλετ, κατά τα γνωστά

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Ἐκλογή ἀργοσύντομος εἰς την Ἁγίαν Κυριακήν, Ιωάννου Νέγρη, Μουσικοδιδασκάλου ανέβηκε εδώ

07-07-2017 Εσπερινός Αγίας Κυριακής.pdf

07-07-2017 Όρθρος Αγίας Κυριακής.pdf

07-07-2017 Εσπερινός.mel

07-07-2017 Όρθρος.mel