07-07-2017 Εσπερινός και Όρθρος Αγίας Κυριακής για Τάμπλετ

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου της 07-07-2017   για Τάμπλετ, κατά τα γνωστά

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ!!!!!!   ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Ἐκλογή ἀργοσύντομος εἰς την Ἁγίαν Κυριακήν, Ιωάννου Νέγρη, Μουσικοδιδασκάλου ανέβηκε εδώ

07-07-2017 Εσπερινός Αγίας Κυριακής.pdf

07-07-2017 Όρθρος Αγίας Κυριακής.pdf

07-07-2017 Εσπερινός.mel

07-07-2017 Όρθρος.mel

 


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=1542 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.