30-06-2018 Εσπερινός και Όρθρος των Αγίων Αποστόλων των 12

Επισυνάπτω σε pdf  & mel τα μουσικά κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου

της 30-06-2018   για Τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

30-06-2018 Εσπερινός των Αγίων 12 Αποστόλων.pdf

30-06-2018 Όρθρος των Αγίων 12 Αποστόλων.pdf

30-06-2018 Εσπερινός των Αγίων 12 Αποστόλων.mel

30-06-2018 Όρθρος των Αγίων 12 Αποστόλων.mel