22-04-2018 Εσπερινός και όρθρος των Αγίων Μυροφόρων γυναικών για Τάμπλετ

Επισυνάπτω  σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

  22-04-2018 Εσπερινός και όρθρος των Αγίων Μυροφόρων γυναικών  για Τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

22-04-2018 Εσπερινός των Αγίων Μυροφόρων γυναικών.pdf

22-04-2018 Όρθρος των Αγίων Μυροφόρων γυναικών.pdf

22-04-2018 Εσπερινός Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄.mel

22-04-2018 Όρθρος Κυριακής των Μυροφόρων Ήχος Β΄ Εωθ. Δ΄.mel