01-04-2018 Εσπερινός, Όρθρος Κυριακής των Βαίων Για Τάμπλετ

Επισυνάπτω κατά τα γνωστά σε pdf & mel τα μουσικά κείμενα της

01-04-2018 Εσπερινός, Όρθρος  Κυριακής των Βαίων Για Τάμπλετ,

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες.

01-04-2018 Εσπερινός Κυριακής των Βαίων.pdf

01-04-2018 Όρθρος Κυριακής των Βαίων.pdf

01-04-2018 Εσπερινός Κυριακής των Βαϊων για Τάμπλετ.mel

01-04-2018 Όρθρος Κυριακής των Βαϊων για Τάμπλετ.mel