21-04-2018 Όρθρος Σάββατου μετά του Θωμά, του Μουσικοδιδασκάλου Ιωάννου Νέγρη

Επισυνάπτεται σε pdf &  mel το αρχείο της

21-04-2018 Όρθρος Σάββατου μετά του Θωμά,

του Μουσικοδιδασκάλου Ιωάννου Νέγρη

21-04-2018 Όρθρος Σάββατου μετά του Θωμά, του Μουσικοδιδασκάλου Ιωάννου Νέγρη .pdf

21-04-2018 Όρθρος Σάββατου μετά του Θωμά,  του Μουσικοδιδασκάλου Ιωάννου Νέγρη.mel

Οι ευχαριστίες ανήκουν όλες στην ΔΩΡΗΤΗ μας τον κ. Νέγρη Ιωάννη, τον οποίο συγχαίρουμε και ευχαριστούμε για τα ΕΞΑΙΡΕΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Φίλτατο κ. Ιωάννη Νέγρη, Μουσικοδιδάσκαλο & Εκδότη πολλών βιβλίων Βυζαντινής Μουσικής  εδώ