22-11-2019 Εσπερινός και Όρθρος του Οσίου Ιακώβου του Ευβοέως

Επισυνάπτω σε pdf  και mel τα μουσικά κείμενα

της  22-11-2019 Εσπερινός και  Όρθρος του Οσίου Ιακώβου του Ευβοέως

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

22-11-2019 Εσπερινός Οσίου Ιακώβου του Ευβοέως.pdf

22-11-2019 Όρθρος Οσίου Ιακώβου του Ευβοέως .mel.pdf

22-11-2019 Εσπερινός Οσίου Ιακώβου του Ευβοέως .mel

22-11-2019 Όρθρος Οσίου Ιακώβου του Ευβοέως.mel

  Ψήφισες ήδη μία φορά.