01-11-2019 Εσπερινός και Όρθρος του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα

της  01-11-2019 Εσπερινός  και Όρθρος του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

01-11-2019 Εσπερινός του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία.mel.pdf

01-11-2019 Όρθρος του Οσίου Δαυίδ .pdf

01-11-2019 Εσπερινός του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία.mel

01-11-2019 Όρθρος του Οσίου Δαυίδ .mel


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=41594 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.