01-11-2018 Εσπερινός και Όρθρος του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία

Επισυνάπτω τα μουσικά κείμενα

της  01-11-2018 Εσπερινός  και Όρθρος του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία

τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

01-11-2018 Εσπερινός του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία.pdf

01-11-2018 Όρθρος του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία.pdf

01-11-2018 Εσπερινός του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία.mel

01-11-2018 Όρθρος του Οσίου Δαυίδ .mel