»Σαλονίκη παινεμένη» Ηχητικό από τον κ. Γεώργιο Μελίκη, και μουσική καταγραφή Γεώργιος Γιαννακόπουλος

Ο κ. Γεώργιος Γιαννακόπουλος μου έστειλε τα συν/να προκειμένου να τα ανεβάσω για κοινόν όφελος για τυχόν ενδιαφερόμενους.

Αφορμή για την παρούσα καταγραφή από τον κ. Γεώργιο Γιαννακόπουλο, ήταν η αναζήτηση από εμένα του τραγουδιού αυτού με βάση ηχητικό που είχα ακούσει, χωρίς να γνωρίζω τον τίτλο.

Μόλις το είπα στον Γιώργη, αμέσως μου είπε, »Σαλονίκη παινεμένη». Την επομένη το κατέγραψε και μου το έστειλε, ενώ με ενημέρωσε, πως θα το συμπεριλάβει και στο επόμενο βιβλίο που ετοιμάζει.

Σαλονίκη παινεμένη.pdf

ΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΝΕΜΕΝΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ.mp3