Δοξολογία σε Δευτερόπρωτο του Μουσικοδιδασκάλου κ. Ιωάννου Νέγρη

Επισυνάπτεται σε  pdf & mel  σε Αργό μέλος  η εξαίρετη Δοξολογία σε Δευτερόπρωτο

του Μουσικοδιδασκάλου κ. Ιωάννου Νέγρη,

στον οποίο απευθύνονται οι ευχαριστίες μας για τα Δώρα του μαζί με τα συγχαρητήρια μας  και τις ευχές μας για

Καλή Εκκλησιαστική χρονιά

Δοξολογία ήχος Δευτερόπρωτος Νέγρης Ιωάννης.pdf

Δοξολογία ήχος Δευτερόπρωτος Νέγρης Ιωάννης.mel