26-05-2017 Εσπερινός και Όρθρος Παρασκευής του Προδρόμου για Τάμπλετ

Επισυνάπτω σε pdf & mel τα αρχεία
της 26-05-2017 Εσπερινός και Όρθρος Παρασκευής του Προδρόμου για Τάμπλετ
το οποίο έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

26-05-2017 Εσπερινός Παρασκευής του Προδρόμου.pdf

26-05-2017 Όρθρος Παρασκευής του Προδρόμου.pdf

26-05-2017 Εσπερινός Πέμπτης μετά την Ανάληψη του Προδρόμου.mel

26-05-2017 όρθρος Παρασκ. μετά την Ανάληψη Προδρόμου.mel

  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=38446 or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.