Εκλογή Πάσχα Ιωάννου Νέγρη Μουσικοδιδασκάλου

Επισυνάπτεται σε pdf &  mel

Ἀργοσύντομος ἐκλογή εἰς τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν

τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
καὶ δι” ἅπασαν τήν Πασχάλιον περίοδον.

του Μουσικοδιδασκάλου κ. Ιωάννου Νέγρη για κάθε ενδιαφερόμενο.

Εκλογή Πάσχα Ιωάννου Νέγρη Μουσικοδιδασκάλου .pdf

Εκλογή Πάσχα Νέγρη Πλ. δ΄.mel

Οι ευχαριστίες ανήκουν όλες στην ΔΩΡΗΤΗ μας τον κ. Νέγρη Ιωάννη, τον οποίο συγχαίρουμε και ευχαριστούμε για τα ΕΞΑΙΡΕΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Φίλτατο κ. Ιωάννη Νέγρη, Μουσικοδιδάσκαλο & Εκδότη πολλών βιβλίων Βυζαντινής Μουσικής  εδώ


You can leave comments by clicking here, leave a trackback at https://melodos.com/bibliothiki/wp-trackback.php?p=38446 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.