21-02-2018 Τετάρτη, 23-02-2018 Παρασκευή και 28-02-2018 Τετάρτη Θ΄ ΩΡΑ και ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ.Λ. για Τάμπλετ

Επισυνάπτονται σε pdf & mel οι ακολουθίες    Θ΄ ΩΡΑ και ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ.Λ. 

της 21-02-2018 Τετάρτη, 23-02-2018 Παρασκευή και 28-02-2018

που έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.

21-02-2018 Τετάρτη α΄εβδομ, Θ΄ ώρα & εσπερ. μετά Προηγιασμένης Θ.Λ..pdf

23-02-2018 Παρασκευή α΄ εβδομάδος Θ΄ ώρα & Εσπερινός μετά Προηγιασμένης Θ.Λ..pdf

28-02-2018 Τετάρτη β΄ εβδομ Θ΄ ώρα & εσπερ. μετά Προηγιασμένης Θ.Λ..pdf

21-02-2018 Κείμενα & μουσική Θ΄& Προηγιασμένη Τεταρτης Α΄ Εβδομάδος.mel

23-02-2018 Κείμενα & Μουσ Θ΄& Προηγιασμένη Παρασκευής Α΄ Εβδομάδος.mel

28-02-2018 Κείμ Θ΄& Προηγιασμένη Τετάρτη Β΄ εβδομάδος ήχος πλ. α΄.mel